Hahót Község Honlapja

Hirdetmény a földhasználati nyilvántartást érintő jogszabályi változásokról

Írta: Kerkai Kinga
Kategória:

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2013. év elejével jelentős mértékben változtak a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (Tft.), valamint földhasználati nyilvántartásról szóló 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet (R.) földhasználati nyilvántartást érintő rendelkezései, amelyekről az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni:

1. Aki termőföldet használ – beleértve a zártkerti ingatlanokat is! – köteles a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz (földhivatalhoz) nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. 2013. január 1. napjától nem csak az 1 hektárt meghaladó, hanem minden termőföld használatot be kell jelenteni a területileg illetékes járási földhivatalnál!

A bejelentési kötelezettség nem terjed ki az erdő művelési ágú területekre.