Hahót Község Honlapja

Hahót Község Fejlődéséért Közalapítvány

Az Alapítványt Hahót Község Önkormányzatának képviselő testülete hozta létre 2003-ban.

Székhelye: 8771 Hahót, Deák Ferenc utca 63.

 

A Közalapítvány célja:

 

Hahót Község Önkormányzatára háruló helyi közfeladatok ellátásának, a közszolgáltatás végzésének megszervezésére, folyamatosságának biztosítására, és a mindezekhez szükséges tevékenységek elvégzésére irányul a következő feladatok tekintetében: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyin energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

 

A közalapítvány elnöke: Szabó Tünde

                            titkára: Kerkai Kinga

 

Tagok: Gáspár Magdolna

             Németh Gyula

             Molnár Gyuláné

 

Felügyelő bizottság tagjai: Gáspár István

                                              Bazsó Boldizsárné

                                              Kiss Szilvia

 

A Kuratórium szükség szerint, de évente 4, azaz négy alkalommal tart ülést. Az ülés határozatképes, ha a kuratórium tagjainak több mint fele jelen van. A Kuratórium ülései nyilvánosak.