Hahót Község Honlapja

Hahót üzemelő vízbázis diagnosztikai vizsgálata

Hahót üzemelő vízbázis diagnosztikai vizsgálata és biztonságba helyezési tervének elkészítése

 

KEOP-2.2.3/A/09-2010-0013

 

szt

Projekt megvalósítása: 2012.02.15-2014.05.31. 

A 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet szerint elvégzett alapállapot felmérés és a rendszeres vízvizsgálatok alapján a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság megállapította, hogy a vizsgált hahóti ivóvízbázis sérülékeny földtani környezetben helyezkedik el.

Jelen projekt keretében a legfőbb feladat a vízbázis biztonságba helyezése, amely elengedhetetlenül szükséges a terület földtani, vízföldtani részleteinek, valamint környezeti állapotának olyan szintű feltárására és megismerésére, hogy a kutak védőövezeti rendszere a 123/1997. (VII.18.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak megfelelően legyen lehatárolható. A projekt célja a biztonságosabb ivóvízellátás érdekében diagnosztikai vizsgálatokat szolgáló létesítmények felállítása, monitoring hálózatának kiépítése, a különböző tevékenységekből származó szennyeződések feltárása, s a hahóti vízbázis környezeti állapotának javítása érdekében meghatározott védőövezeti rendszer kijelölése és fenntartása.Hahót Község Önkormányzata 55 870 849 Ft vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert a Környezet és Operatív Program keretén belül „Hahót üzemelő vízbázis diagnosztikai vizsgálata és biztonságba helyezési tervének elkészítése” tárgyú KEOP-2.2.3/A/09-2010-0013 azonosítószámon nyilvántartott projektre. 

Jelen projekt megvalósításával újabb 45880 m3 évi átlagkapacitású rétegvízbázisú vízkészlet biztonságba helyezéséhez szükséges diagnosztikai feltárás valósulna meg. Fejlesztendő tevékenység tehát a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz szolgáltatása a biztonságba helyezett, védőövezeti rendszerrel rendelkező vízbázisról.

Társadalmi szempontból a tisztább, egészségesebb környezet iránti igény is alátámasztja jelen projektjavaslat létrejöttét. A vízbázis környezeti állapotának javulása a környezetvédelmi és ökológiai célokhoz is illeszkedik. Az üzemelő vízbázisok megőrzése hozzájárul a természetes minőségű vizek fenntarthatóságához, megakadályozva a kedvezőtlen folyamatok kialakulását, vagy előrehaladását.

KEOP-2.2.3/A/09-2010-0013 kódszámú „Hahót üzemelő vízbázis diagnosztikai vizsgálata és biztonságba helyezési tervének elkészítése” tárgyú projekt tartalma röviden:

 • Adatbázis készítése a felhalmozott nyersanyagról
 • Előzetes hidrogeológiai védőidom lehatárolása
 • Szennyező források feltárása fúrásokkal
 • Monitoring rendszer kialakítása fúrással
 • Talajminta és vízkémia mintavételek, laborelemzések
 • Kiviteli tervek elkészítése
 • Geofizikai felmérések elvégzése
 • Vízszintészleléshez, vízminőség vizsgálatokhoz kapcsolódó műszertelepítés
 • Térinformatikai rendszer létrehozása a diagnosztikai vizsgálatok eredményeinek megjelenítésére
 • Védőövezeti rendszer lehatárolása (szivárgáshidraulikai modellezéssel)
 • Biztonságba helyezési terv készítése, a védőövezeti határozathoz szükséges dokumentáció összeállítása
 • Védőövezeti rendszer hatósági kijelölése

 
Képek a kivitelezésről:  

 

VF1 szf2-1201304303214

 

201304303220szf 2-1 mintavétel

 

geodéziaibemérésszf 2 1 mintavétel

 

4-2

Tervező és Kivitelező:

Aquaprofit Műszaki Tanácsadó és Befektetési Zrt.
1013 Budapest, Krisztina krt. 32.

 

Műszaki ellenőr: 
Szakály Környezetvédelmi és Hidrogeológiai Mérnöki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Apáczai Csere János sétány 12.

Projekt menedzsment:
Aquagroup Kft.
8200 Veszprém, Csikász I. u. 5. 

 

PR:

Első Magyar Klímavédelmi Kft.
8800 Nagykanizsa, Vörösmarty u. 25.

 

mm