Elérhetőségek

Hahót Község Önkormányzata

Cím: 8771 Hahót,
Deák Ferenc utca 63.
Telefon:
+36/93/363-001
E-mail:
info@hahothivatal.t-online.hu


Pályázatok


2021.08.26

https://ec.europa.eu/agriculture/

 

Sajtóközlemény

 

HAHÓTI KEMENCEUDVAR ÉPÍTÉSE A KULTURÁLIS, KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK KISZOLGÁLÁSA, SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE, NÉPSZERŰSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN

 

Hahót Község Önkormányzatának a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató a Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-58-1-17 kódszámú, Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület – Élhetőbb települések című felhívás alapján a „Hahóti kemenceudvar építése a kulturális, közösségi rendezvények kiszolgálása, színvonalának emelése, népszerűsítése érdekében” című projektjét, a benyújtott 1924333283 iratazonosító számú támogatási kérelme alapján: 8.262.209 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A projekt teljes költsége összesen: 13.002.602 Ft

A projekt teljes támogatási összege: 8.262.209 Ft

 

A projektről:

A projekt keretében létrejött egy „L” alakú fedett közösségi tér a 328 hrsz számú ingatlanon a helyszínrajz szerint a meglévő IKSZT épülettől észak-nyugatra. A fedett közösségi tér és a benne lévő kemenceudvar paraméterit nézve bruttó 102,29 m2 alapterületű. Szélességét tekintve 5 m, hosszúsága az „L” alak és az átfedések miatt minden homlokzati oldalon más és más. Az „L” alak két szárnyának találkozásában megépítésre került és egyben impozáns látványt is nyújt az úgynevezett kemenceudvar. A kemenceudvar 3 db használati, gasztro igényeket kiszolgáló szerkezeti funkcióból tevődik össze. Megépült 1 db 100 cm-es samott tűztérrel rendelkező sütőkemence, 1 db 80 x 140 cm-es samott tűztérrel rendelkező sütőkemence és 1 db falazott üstház 60-50-40 cm méretű kivehető karikás platnival. A kemencék és az üstház füstelvezetéséhez kémény létesült. A kemencéktől jobbra-balra induló szárnyak blokkjai adnak lehetőséget asztalok, székek, padok elhelyezésére, egyúttal a kulturált fogadótér kialakítására, az igénybevevők ültetésére vendégül látására. Innovatív, új funkció pótolja a közösségi igények, elvárások hiányát. A rendezvények kiszolgálása könnyebb, helyben készülhetnek el az ételek. Hangulatosabb, új lehetőségekkel, baráti légkörével generációk találkozó helyszíne, az ízek gasztro központja lesz. Teljes körű üzemeltetését az önkormányzat biztosítja. Hívja és összetartja közösségünket.

Kedvezményezett neve: Hahót Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület – Élhetőbb települések című felhívás, VP6-19.2.1.-58-1-17 kódszámú

Projekt cím, azonosító száma: „Hahóti kemenceudvar építése a kulturális, közösségi rendezvények kiszolgálása, színvonalának emelése, népszerűsítése érdekében”, projekt azonosítója: 1924333283

Szerződött támogatásösszege: 8.262.209 Ft

Támogatás mértéke: 95 %

Projekt befejezési dátuma: 2021.06.16

 

További információk:

Hahót Község Önkormányzata

8771 Hahót, Deák Ferenc utca 63.

Tel: 06-93/363-001

www.hahot.hu

 

 

 

 

 

 

Projekt címe:

Óvodánk korszerűsítése és a szükséges eszközök beszerzése az évtizedes hiányok megszüntetéseként

 

 

Projekt rövid összefoglalója:

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvodafejlesztés című, MFP-FOB/2019 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott 3031939859 iratazonosító számú pályázat eredményeként, megújult a Hahóti Napköziotthonos Óvoda nevelési részlege.

A létesítmény felújítása során sor került az óvodai nevelési feladatot ellátó helyiségek, a szélfogó, iroda, öltöző előtér, csoportszoba, gyermek mosdók, előtér, gyermek és felnőtt WC-ék, személyzeti helyiségek korszerűsítésére, állagmegújítására. A Hahóti Napköziotthonos Óvodában a meglévő funkciókban változás nem történt, a felújítást követően is az óvodai nevelési és a főzőkonyhai ellátásként üzemel. A felújítás során kisebb százalékban homlokzati-külső felújítási munkák, míg javarészt belső felújítási munkák kerültek elvégzésre. Az elvégzett felújítási munkákat tekintve megtörtént a meglévő kilépők, elő-lépcsők csúszásmentes, fagyálló lappal való burkolása, míg a bejáratnál fogódzó korlátok felszerelése történt meg. A belső felújítással sor került az alaprajzon jelölt helyiségekben a belmagasság csökkentésére, új hőszigetelt gipszkarton álmennyezet készítésére, az alapterülettel jelölt összes helyiségekben a padlóburkolatok cseréjére, az összes mérettel jelölt belső nyílászáró cseréjére, új gyermek és felnőtt WC kialakítására, mosdók és kiegészítők elhelyezésére, az összes falburkolat cseréjére. A felújítással érintett összes helyiségekben energiatakarékos világítótestek kerültek, a biztosítéktábla cseréje is megtörtént. Tisztasági festés és a gépészeti vezetékek mázolása megtörtént. A tervezett információs és útba igazító táblák kihelyezése is megtörtént. Az óvoda építészeti, épületgépészeti felújítása, energiahatékonysági és környezettudatossági intézkedései mellett megvalósult az óvodai nevelési ellátás eszközparkjának pótlása, korszerűsítése. Lehetőségünk csupán a legszükségesebb, hiányzó eszköz pótlására volt. A beszerzés során a támogatói okiratban nevesített eszközök az alábbiak szerint módosultak, melynek oka többek között a kifutó széria, típusváltás, újabb és jobb funkcionalitás. Azonban valamennyi eszköz esetében a támogatói okiratban nevesített és jóváhagyott eszközzel azonos funkciójú eszköz került beszerzésre. Az eszközök átadására 2020. november 16-án került sor a Hahóti Napköziotthonos Óvoda részére.

Elért eredmény számokban:

1 db felújított óvodai nevelési részleg alapterület 114 m2

1 db BRA SI3053BL vasaló

1 db LG PF50KS projektor

1 db SAM VC07M31B0HN/GE porzsák nélküli porszívó

1 db SAM QE50Q60TAUXXH televízió

1 db Fun COS30.F projektor állvány

1 db FUN 20.110.180.X vetítővászon

Az MFP jelen pályázatával célunk a Hahóti Napköziotthonos Óvoda nevelési részlege által igénybe vett helyiségeinek felújítása, a szükséges és hiányzó eszközállomány pótlása, a szakemberek megtartása, az óvodai-nevelési szolgáltatás megőrzése, színvonalának minőségi javítása. Ennek elérése és a pályázat sikeres megvalósítása érdekében Hahót Község Önkormányzata saját forrásból közel 1 MFt-al egészítette ki a projekt költségvetését. A sikeres lebonyolítás érdekében, szintén saját forrásból műszaki ellenőrt is alkalmazott, aki a megrendelő és a projekt érdekeit képviselve segítette a megvalósítást, a felmerülő kérdések, műszaki egyeztetések megoldását. A saját forrás biztosítása fedezte a felújítás során felmerülő plusz költségeket, előre nem látható, szükséges kiadásokat és a pályázattal nem érintett, felmerülő projektelemek megvalósítását. Teljesült vágyunk, hogy 2020-ra a kor elvárásainak megfelelő óvodánk vonzóbb lesz, s továbbra is készséggel nyújthatja szolgáltatásait a környező települések, településrészek számára. A megszépült, otthonosabb környezet, családias hangulat még jobban elősegíti a szülők és önkormányzat együttműködését. A felújítás közös sikerünk, melyben a lakosság minden korosztálya részesül, életminőségük, elégedettségük nő. A sikeres felújítást jól tükrözi a projekt mentéről, a teljes megvalósításról és a beszerzett eszközökről készített és mellékelten csatolt fotódokumentáció is. Nagy örömünkre 2020. őszére a Hahóti Napköziotthonos Óvoda nevelési részlege a kor elvárásainak megfelelő körülmények között, megszépülve és eszközökkel gazdagodva várja a kisgyermekeket és szolgálja ki a kisgyermekes családokat.

Megvalósítás helyszíne: 8771 Hahót, Kossuth tér 3. 648 hrsz Hahóti Napköziotthonos Óvoda

Projekt megvalósításának befejezése: 2020.10.21

Projekt teljes elszámolható költsége: 15.636.974 Ft

Projekt azonosító: 3017951217

A támogatás mértéke: 100%

 

Projekt címe:

Hahóti EÜ Centrum korszerűsítése, a 30 év alatt szerzett sebek ellátása

 

 

Projekt rövid összefoglalója:

Hahót Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Orvosi rendelő című, MFP-HOR/2019 kódszámú pályázati kiíráson sikeres pályázata eredményeként, megújult a többcélú Egészségügyi Centrum, amely magába foglalja a háziorvos, fogorvos, védőnői szolgálat ellátását.

2020-ban a Hahóti Egészségügyi Centrum építészeti, épületgépészeti felújításon, korszerűsítésen esett át, az egyes ellátási formák eszközellátottsága pedig javult. A Hahóti EÜ Centrum felújítása során sor került a háziorvosi, fogorvosi, védőnői rendelők, várók, vizesblokkok, kiszolgáló helyiségek, személyzeti helyiségek korszerűsítésére, állagmegújítására.

 A felújítással padlóburkolás, belső nyílászáró csere, falburkolatok cseréje, festése, gépészeti vezetékek mázolása, a mellékhelyiségek vizes berendezéseinek egységes cseréjére, energiatakarékos világítótestek szerelése, a bejárat fölé bevonatos acéllemez burkolatú előtető felszerelése, a meglévő kilépők, előlépcsők burkolása, míg a bejáratoknál fogódzók felszerelése, információs és útbaigazító táblák kihelyezése történt meg.

Hosszú évek után megtörtént a régi, elavult, részben működésképtelen EKG, ABMP, a fogorvosi szék és kezelőegység cseréje. Az orvosi váróban új várótermi padok elhelyezésére került sor. A védőnői ellátás csecsemőmérleggel, szűrőadiométerrel, vércukormérővel, lázmérővel és kartoték szekrénnyel gyarapodott.

Az eredményes MFP pályázatunkkal, a közel 25 MFt támogatással és a Hahót Község Önkormányzata által biztosított közel 2 MFt-al sikerült komoly előrelépést tennünk a betegek kiszolgálása, a szakemberek megtartása, a vidéki egészségügyi alapellátás megőrzése, színvonalának minőségi javítása érdekében.

Nagy örömünkre 2020. őszére elkészült a kor elvárásainak megfelelő Hahóti EÜ Centrum, amely megfelelő körülmények között várja és szolgálja ki a háziorvosi és a védőnői ellátásban Hahót, míg a fogorvosi ellátásban a további települések, Zalaszentbalázs, Börzönce, Bocska, Magyarszerdahely és Magyarszentmiklós lakosságát is.

Örömteli, hogy a község valamennyi korosztálya számára hasznos, nélkülözhetetlen, az egészségünk védelméért, a gyógyításért, megelőzésért praktizáló szegmensek környezete, eszközellátottsága újulhatott meg. A felújított EÜ kiscentrum biztos hátteret nyújthat a háziorvosi, fogorvosi és a védőnői ellátás, a komplett helyi egészségügyi ellátórendszer működéséhez, a korszerű és minőségi ellátáshoz.

Vigyázzunk és óvjuk a felújított EÜ kiscentrum környezetét, berendezéseit, hiszen a „Mi érdekünket” szolgálják, az egészségünk védelmét segítik!

A projekt kapcsán közreműködő valamennyi segítőnek köszönet az áldozatos munkájáért, az önzetlen segítségnyújtásáért!

Bízom és hiszem, hogy ezen projekt, az EÜ kiscentrum felújítása is jó példája annak, hogy együtt, összefogva a céljaink megvalósulnak, településünk megszépül, környezetünk szebb, élhetőbb és szerethetőbb lesz!

Megvalósítás helyszíne: 8771 Hahót, Deák Ferenc utca 51. 447/1 hrsz

Hahóti Egészségügyi Centrum (Háziorvosi, fogorvosi és védőnői rendelő)

Projekt megvalósításának befejezése: 2020.08.25

Projekt teljes elszámolható költsége: 24.755.553 Ft

Projekt azonosító: 3006776746

A támogatás mértéke: 100%

 

 

 

https://ec.europa.eu/agriculture/

2019.05.27

Sajtóközlemény

 

MTZ TRAKTOR ÉS MUNKAESZKÖZÖK BESZERZÉSE HAHÓT, PÖLÖSKEFŐ ÉS BÖRZÖNCE KÖZSÉGEK ÚTJAINAK KEZELÉSÉHEZ, KARBANTARTÁSÁHOZ

 

Hahót Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága által kiírt „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott, 1824656552 iratazonosító számú támogatási kérelme alapján: Hahót Község Önkormányzatát 8 438 842 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban, Pölöskefő Község Önkormányzatát 942 975 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban és Börzönce Község Önkormányzatát 462 915 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A projekt teljes költsége összesen: 11.295.499 Ft

A projekt teljes támogatási összege: 9.844.732 Ft.

 

A projektről:

Hahót, Börzönce és Pölöskefő települések konzorciumi együttműködésben 1 db MTZ 892.2 traktor fronthidraulikával, 1 db 2,5 m széles vonólapot, 1 db AGF 160 rézsű mulcsozót és 1 db GEO ECO 17H ágaprítót szereztek be a közös útkarbantartási céljaink megvalósítsa, a lakossági és gazdasági igények kiszolgálásának teljesülése érdekében. Az eszközök 2019. májusában szolgálatba álltak, nagy segítséget jelentve az út menti padka, rézsű tisztításában, az utak karbantartásában. A megvalósult projektnek köszönhetően az érintett településeken a helyi őstermelők és egyéni vállalkozók jobb körülmények között tudják megközelíteni földjeiket és az úthálózat folyamatos karbantartása minőségi javuláshoz vezet.  

 

További információk:

Hahót Község Önkormányzata

8771 Hahót, Deák Ferenc utca 63.

Tel: 06-93/363-001

www.hahot.hu

 

 

 

 

 

 


2019. júnus 11.

 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott, 1824656552 iratazonosító számú támogatási kérelme alapján: „Közös útkarbantartási céljaink megvalósítása, településeink közötti fizikai kapcsolat javítása, lakossági és gazdasági igények kiszolgálása” című projekt megvalósítása sikeresen megtörtént.

Bővebb információ: https://www.zaol.hu/gazdasag/harom-zalai-telepules-kozosen-hasznalja-a-projekttamogatasbol-vett-traktort-3097442/

 

A 3 település polgármestere a beszerzett MTZ traktorral a háttérben


2019.12.10

Képek a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott, 1824656552 iratazonosító számú támogatási kérelem alapján beszerzett MTZ traktorról és az eszközökről.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.12.30

Képek a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott, 1824656552 iratazonosító számú támogatási kérelem szerinti projekttábláról és projekt matricákról.


 

2016.12.22

Sajtóközlemény

 

 

 

 

 

HAHÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

 

Az ASP projekt pályázati felhívására Hahót Község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat 2016. szeptember 29-én a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00216 kódszámú pályázatát benyújtotta. A pályázatot támogatásra alkalmasnak minősítették, s a 2016. november 24-én hatályba lépett támogatási szerződés alapján Hahót Község Önkormányzata 6.974.954 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázatban feltüntetett számítástechnikai, informatikai eszközök beszerzési folyamata elindult. A kiválasztási eljárás lefolytatása eredményesen lezajlott, melyen az ajánlatadók közül a Ritek Zrt. került kiválasztásra győztesnek. A Ritek Zrt-vel 2016. december 16-án került aláírásra a vállalkozói szerződés. A szerződés értelmében 2016. december 22-én a pályázat szerinti eszközök leszállításra, míg a munkaállomások üzembe helyezése is megtörtént.

A projekt teljes költsége összesen: 6.974.954 Ft

A projekt teljes támogatási összege: 6.974.954 Ft

Támogatási intenzitása: 100 %

 

A projektről:

Hahót Község Önkormányzata a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00216 kódszámú pályázata keretében a számítástechnikai, informatikai eszközök beszerzését megvalósította és a Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal ASP projektben érintett kollégái pedig már a 2016. évben biztosította a Magyar Államkincstár koordinálásában, szervezésében zajló képzések látogatását, azon való részvételt. A pályázatban és a vállalkozói szerződésben foglaltak alapján megvalósult a működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, valamint az önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása. A kollégák elvégezték a képzéseket (gazdálkodás, adó, iktatás, vagyonkataszter, iratkezelő) és már az új rendszerekben dolgoznak.

Hahót Község Önkormányzata, mint gesztor 9 település önkormányzatának biztosította az ASP rendszer követelményeinek teljesülését. Az egyes kirendeltségek eszközállománnyal, míg a kollégák szakmai tudással gyarapodtak. A projekt keretében sikeresen megvalósult a pályázatban vállalt kötelezettségek, kiemelten az SZ-167/16 vállalkozói szerződés tételei.

 

További információk:

Hahót Község Önkormányzata

8771 Hahót, Deák Ferenc utca 63.

Tel: 06-93/363-001

www.hahot.hu

 


Fényképek Hahót Község Önkormányzata a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00216 kódszámú pályázata keretében beszerzett számítástechnikai, informatikai eszközökről és a projekt keretében megvalósított kötelező tájékoztatás és nyilvánosságról.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Európai Uniós támogatásból megvalósult fejlesztések

2004. év:

Támogató szervezet: MVH
Kódszám: AVOP.3.2.12-2004-11-0002/01
Projekt összköltsége: 42 542 690 Ft
Projekt témája: Vízkár-elhárítás


2008. év:

Támogató szervezet: MVH Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Kódszám: jogcímkód: 6.356.03.01
Projekt összköltsége: 11.877.600 Ft
Projekt témája: EMVA-ból nyújtandó a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésének támogatására


2009. év:

Támogató szervezet: FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Kódszám: IKSZT/2008/02-0274
Projekt összköltsége: 31.956.000
Projekt témája: FVM által az ÚMVP III. tengelyes vidékfejlesztési intézkedések támogatására


Hazai forrásból megvalósult korábbi fejlesztések

2002. év:

Zala Megyei Területfejlesztési Tanács CÉDE

Projekt összköltsége: 4 928 225 Ft
Projekt témája: Általános Iskola tető és homlokzati felújítása
Szerződésszám: 2020021006CD

2003. év:

Zala Megyei Területfejlesztési Tanács CÉDE
Projekt összköltsége: 3 200 000 Ft
Projekt témája: Települési szabályozási terv
Szerződésszám: 20200324CD
Informatikai és Hírközlési Minisztérium
Projekt összköltsége: 1 050 000 Ft
Projekt témája: eMagyarország Pont kialakítása
Pályázati azonosító: IHM-ITP-15/”C”


2004. év:

Környezetvédelmi Minisztérium
Projekt összköltsége: 1 312 000 Ft
Projekt témája: Települési környezetvédelmi program
Szerződésszám: K-36-03-00224Z


2005. év:

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
Kódszám: NYDRFT-TEHU 2005
Projekt összköltsége: 34 500 000 Ft
Projekt témája: Hulladékszállító jármű beszerzése
Zalai Megyei Fejlesztési Tanács
Szerződésszám: 200012505D
Projekt összköltsége: 33 291 600 Ft
Projekt témája: Hahót-Felsőfakospuszta ivóvízellátása
Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
Szerződésszám: A-12/NKÖM-NYDRFT-2004
Projekt összköltsége: 6 461 313 Ft
Projekt témája: Művelődési Ház fűtéskorszerűsítése
Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
Kódszám: NYDRFT-TEÚT 2005 /200003705U/
Projekt összköltsége: 7 180 931.- Ft
Projekt témája: Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása


2006. év:

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
Kódszám: NYDRFT-TEÚT 2006/90
Projekt összköltsége: 4 823 970 Ft
Projekt témája: Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
Kódszám: IFJ-KT-06-0021
Projekt összköltsége: 3 575 120 Ft
Projekt témája: Belföldi közösségi terek kialakításának, fejlesztésének támogatása


2007. év:

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
Kódszám: NYD-CÉDE-2007
Projekt összköltsége: 3 475 450 Ft
Projekt témája: Óvoda páraelszívás megvalósítása


2008. év:

Támogató szervezet: ÖTM Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Kódszám: Ügyiratszám: 10588-68/2008
Projekt összköltsége: 9.693.804 Ft
Projekt témája: ÖTM Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 18/2008. (III. 28.) rendelete alapján támogatás a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítására
Támogató szervezet: FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Kódszám: -
Projekt összköltsége: 315.500 Ft
Projekt témája: FVM „A parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítésére alkalmas motoros fűkaszák beszerzésére”
Támogató szervezet: Zala Megyei Közgyűlés Hivatala
Kódszám: 485-2/2008/M.
Projekt összköltsége: 41.536 Ft
Projekt témája: Sport és ifjúsági feladatok támogatására


2009.év:

Támogató szervezet: Miniszterelnöki Hivatal
Kódszám: 842-KIHOP/2008
Projekt összköltsége: 1.000.000 Ft
Projekt témája: Miniszterelnöki Hivatal által az eMagyarország program keretében meghirdetett közösségi Internet-hozzáférési pontok (KIHOP) támogatása
Támogató szervezet: Zala Megyei Közgyűlés Hivatala
Kódszám: 192/2009/M.
Projekt összköltsége: 39.420 Ft
Projekt témája: Sport és ifjúsági feladatok támogatására
Vissza az előző oldalra!
Hahót Község Önkormányzata - Magyar