Elérhetőségek

Hahót Község Önkormányzata

Cím: 8771 Hahót,
Deák Ferenc utca 63.
Telefon:
06-30/531-8951
Fax: +36/93/363-001
Mobil:
06-30/180-8594
E-mail:
info@hahothivatal.t-online.hu


Pályázatok


 

 

2024.05.23

 

https://ec.europa.eu/agriculture/

Sajtóközlemény

 

ESZKÖZBESZERZÉS A HAHÓTI HIVATAL IRODÁINAK, TÁRGYALÓ ÉS ANYAKÖNYVI NAGYTERMÉNEK MEGÚJÍTÁSA, A KOR ELVÁRÁSÁNAK MEGFELELŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

 

Hahót Község Önkormányzatának a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató a Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-58-8-21 kódszámú, Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület – Helyi fejlesztések támogatása című felhívás alapján az „Eszközbeszerzés a Hahóti hivatal irodáinak, tárgyaló és anyakönyvi nagytermének megújítása, a kor elvárásának megfelelő kialakítása érdekében” című projektjét, a benyújtott 3423092021 iratazonosító számú támogatási kérelme alapján: 7.999.012 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A projekt teljes költsége összesen: 8.420.017 Ft

A projekt teljes támogatási összege: 7.999.012 Ft

 

A projektről:

Megvalósult Hahót Község Önkormányzata tulajdonában lévő hivatali épület felújított és új szárnyában kialakított helyiségek elavult, használhatatlan, hiányos bútorzatának cseréje, pótolása, illetve az újonnan kialakított termek bebútorozása. A projekt keretében a hivatali ügyintézés, a munkakörülmények javítása, az ügyfélfogadás tárgyi feltételeinek javítása, a kor elvárásának megfelelő kulturált környezethez szükséges és illő, esztétikus és színvonalat emelő fejlesztés valósult meg, amely egyszerre szolgálja a hivatali és a közösségi életet, a többfunkciós épületrész új szolgáltatást nyújt, összetartja közösségünket, új lehetőséget kínálva a lakosságnak is.

A projekt eredményeként különféle bútorzattal gazdagodott a hivatali egység, mellyel a hivatali ügyintézés, a munkakörülmények, az ügyfélfogadás tárgyi feltételei javultak, a kor elvárásainak megfelelő kulturált környezethez szükséges és illő, esztétikus, színvonalat emelő fejlesztés valósult meg. Az új bútorok, eszközök beszerzése, a „bebútorozás” egyaránt szolgálja a hivatali dolgozók és az ügyfelek kényelmét, megelégedettségét és az egyes hivatali, települési vagy lakossági, magánrendezvények kiszolgálását, eszközellátottságának biztosítását. A projekt eredményeként 1 db fa felületű, oszlopos tartóval, fa burkolattal ellátott anyakönyvvezetői asztal, 1 db fa lábbal, szövet borítású anyakönyvvezetői szék, 4 db fém lábbal és szövet borítással ellátott szék, 50 db fa lábbal és szövet borítással ellátott szék, 2 db fa felületű, 250 cm-re bővíthető tárgyalóasztal, 1 db 260 cm széles és 1 db 170 cm széles fa, beépített, tolóajtós szekrény, 1 db 180 cm széles és 1 db 200 cm széles polcos szekrény került beszerzésre. Megújult 4 db ügyintézői iroda bútorzata is, hiszen az irodákba (1 db forgószék, 1 db PC asztal, 1 db sarok asztal, 1 db asztal, 1 db könyves polc magas, 1 db könyves polc alacsony, 1 db zárt szekrény, 1 db konténer, 1 db fogas) kerül beszerzésre és a funkcionalitás és a praktikusság szempontjai alapján elrendezésre. Az új épületrészben a nagyterem ablakai, 2 db 60/150, 120/150 és a fix üvegfelületei 2 db 75/240 és 1 db 106/240 új függönyöket kapnak. Az új munkaközi konyha, étkező-kiszolgáló tér ablakai 1 db 60/150, 120/150 új függönyöket kaptak és egy 400+90 cm nagyságú falfelületen konyhabútor garnitúra került kialakításra egyedi kivitelezésben, a helyi igényeknek megfelelően.

Innovatív, új funkcióval bővült az önkormányzat hivatali épülete, a hivatali és a lakossági rendezvények közösen veszik igénybe a bebútorozott, esztétikusan kialakított épületrészt, közös cél valósult meg mind a hivatali mind a közösségi igények, elvárások örömére. A kisebb létszámú, meghittebb, lakossági rendezvények kiszolgálása családias légkörben, megfelelő infrastruktúrával, eszközellátottsággal, esztétikus környezetben valósulhat meg. Nem titkolt cél volt, hogy a hivatali egységben legyen egy többfunkciós épületrész, amely a kisebb létszámú összejöveteleket kiszolgálhassa, közelebb hozza a hivatali és a lakossági oldalt. A többfunkciós épületrész a közösség, a település egy újabb frekventált helyévé növi ki magát, újabb rangot kap, összehozza az embereket az év bármely időszakában, a generációk találkozó helye és egy olyan kiemelt, nívós, a kor elvárásainak megfelelő közösségi helyként is funkciónál, ahol családok, rokonok ünnepelhetnek, meghittséggel, ünnepi hangulatban, akár magán akár hivatalos rendezvényről legyen szó.

 

Kedvezményezett neve: Hahót Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület – Helyi fejlesztések támogatása című felhívás, VP6-19.2.1.-58-8-21 kódszámú

Projekt cím, azonosító száma: „Eszközbeszerzés a Hahóti hivatal irodáinak, tárgyaló és anyakönyvi nagytermének megújítása, a kor elvárásának megfelelő kialakítása érdekében”, projekt azonosítója: 3423092021

Szerződött támogatás összege: 7.999.012 Ft

Támogatás mértéke: 95 %

Projekt befejezési dátuma: 2024.04.04

 

További információk:

Hahót Község Önkormányzata

8771 Hahót, Deák Ferenc utca 63.

Tel: 06-93/363-001

www.hahot.hu

 
 
 
 
 
 
 

Projekt címe:

 

A 90 éves Hahóti közösségi tér bővítése a funkcionalitás, a rendezvényközpontúság és a költséghatékonyság érdekében

Hahót Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2022 című, MFP-ÖTIK/2022 kódszámú pályázati kiírásra, 2022.02.11-én nyújtotta be pályázatát, hogy a közművelődésnek otthont adó épületét funkcionálisan bővítse és felkészítése, lehetőséget adjon, külső, szabadtéri rendezvények kiszolgálására, színvonalas megrendezésére egy fedett közösségi tér megépítésével, a meglévő egységekhez való szerves kapcsolódásával.

Hahót Község Önkormányzata célul tűzte ki, hogy a jelenlegi IKSZT épületét úgy bővítse, hogy az biztosítani tudja a településen a fedett-nyitott közösségi teret. Az ingatlan belső udvarában, az IKSZT kelet-nyugat fekvésű épületrészéhez kapcsolódóan, az északi irányba ehhez folytatólagosan, észak-dél fekvéssel fedett közösségi tér került kialakításra. A fedett közösségi tér a kor elvárásainak megfelelő teret biztosít majd az adott fellépőknek, művészeknek, előadóknak, legyen az közösségi, kulturális vagy tájékoztató, lehetőséget nyújt az időjárás viszontagságain túllépve a zavartalan 180-200 fő vendégfogadásra.

Közös tetővel, átjárhatósággal, több funkcióval a teljes év során elérhető, a különféle rendezvények fellépői, vendég és a lakosság igényeit kiszolgálva. A tervezési feladatok során elkészültek a megvalósításhoz szükséges tervek. A projekt nyertességét követően beszerzési eljárást folytattunk le projektmenedzsment tevékenységre, aki összeállította a kivitelezés beszerzési dokumentumait, kivitelezést követően összeállította az elszámolást és beszámolót. A műszaki ellenőri tevékenységet megvalósítottuk, azonban az nem kerül elszámolásra.

A kivitelezési tevékenységekre vonatkozóan az önkormányzat 2023. májusában beszerzést folytatott le, amelyre a 3 ajánlat beérkezését és értékelését követően megkötötte a vállalkozói szerződését a HB Gold Color Kft.-vel 2023. május 30-án. A kivitelezés során 1 részszámla és 1 végszámla került kiállításra, valamint a hozzájuk kapcsolódó fordított ÁFA bevallás is megtörtént. A sikeres műszaki átadás-átvétel 2023. szeptember 6-án megvalósult, majd a végszámla ÁFA bevallását 2023. október 20-án megtettük.

A kivitelezés során fotódokumentációt készítettünk a beruházásról. A nyilvánosság keretében a támogató tábla elkészült és kihelyezésre került a megvalósítás helyszínén. A falutáblák a település határaiban korábbi projekt keretében rendelkezésre állnak.

A sikeres projektnek köszönhetően az IKSZT munkakörülménye, funkcionalitása javult, a lakosság elégedettség nőtt, a rendezvények lebonyolítása korszerűbb, hatékonyabb, külső körülményektől kevésbé függő környezetben valósíthatóak meg. A kihasználtság nőtt, a közösségi, kulturális rendezvények mellett folyamatos igény mutatkozik a lakossági, magánrendezvények megtartására is, amely jól mutatja a lakosság aktivitását és egyúttal pozitív hatást gyakorol a vidék megtartó erejének növeléséhez, a helyi értékek még jobb megismerésére, bemutatására és a jövő generációjának részére való megőrzésére.

Az IKSZT új közösségi térrel való bővítésének, összekapcsolásának szükségességét és létjogosultságát igazolta a 2023. szeptember 30-án megvalósult avatóünnepség, az I. Hahóti Kemencés és Helyi Termék Gasztró Fesztivál, melyen számos program várta az érdeklődőket, finomabbnál-finomabb ételekkel és italokkal, a helyi termékek és hagyományok bemutatásával és mulatáshoz, szórakozáshoz elengedhetetlen előadóművészekkel, sztárfellépőkkel és a fergeteges tűzijátékkal. Rendezvényünk, köszönhetően az új közösségi térnek, valóban „Fesztivál” hangulatban, kiemelt színvonalon, rendezett környezetben nyújthatott maradandó élményt annak a 700-800 főnek, akik között számos vidéki, szomszédtelepülésről vendégségbe érkezőt köszönthettünk.

Célkitűzés eléréséhez az MFP-ÖTIK/2022 kiírása nyújtott segítséget, ért el társadalmi megelégedettséget a hahóti és a környező települések lakosságának körében, úgy, hogy az újabb szolgáltatás előrelépést jelent a vidéki életminőség növelésében, a népességmegtartó képesség javításában.

 

Megvalósítás helyszíne: 8771 Hahót, Deák Ferenc utca 5. 328 hrsz IKSZT, Művelődési ház

Projekt megvalósításának befejezése: 2023.09.06

Projekt teljes elszámolható költsége: 32.657.293 Ft

Projekt azonosító: 3347565339

A támogatás mértéke: 100%

 

 

 

Projekt címe:

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének bővítése, funkcionális átalakítása a szolgáltató funkció korszerűbb ellátása és a még pozitívabb hatású ügyfélkapcsolati interakciók érdekében

 

 

Hahót Község Önkormányzata 2020. augusztus 27-én nyújtotta be pályázatát a Magyar Falu Program keretében meghirdetett a Faluházak felújítása - 2020 című, MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírásra. Célunk Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyépületének, amely 1900-tól szolgálja a települést a nyugati irányba történő bővítése. Az új épületszárny kialakítása változott az eredeti elképzelésekhez képest, a rendkívüli áremelkedés, forráshiány, módosítást eredményezett, melyről változás bejelentő kérem került benyújtásra, mely elbírálását követően engedélyezésre került a műszaki tartalom változása és a megvalósítási határidő hosszabbítása. Így az emeletre tervezett: irodák, előtér-közlekedő, női-férfi WC előtérrel megvalósítása elmaradt, helyette viszont egy tetőtéri kialakításra alkalmas padlástér került kialakításra. Földszinten, 118 m2 alapterületen, nagyterem, akadálymentes WC, közlekedő, lépcső-nyílás, konyhai-kiszolgáló tér, mosdó-WC-zuhanyzó került kialakításra. A bővítményben a hivatali ügyfélfogadás ellátását segítő funkciók kaptak helyet. A tetőtéri beépíthetőség pedig megadja, biztosítja annak a lehetőségét, hogy a közeljövőben pályázatból vagy saját forrásból a tetőtérben újabb irodákat, vizesblokkot és tárolót tudjuk kialakítani.

A 2022. júniusában módosított építési engedély alapján, a részletező és alátámasztó tervező költségbevetés szerint, a szintén 2022. június hóban elfogadott és engedélyezett változás bejelentő és méltányossági kérelem alapján 2022. augusztus hónapban került kiírásra közbeszerzési eljárás. Az eljárás lefolytatását követően 2022. szeptember 5-én került aláírásra a kivitelezői vállalkozói szerződés a HB Gold Color Kft ügyvezető igazgatójával.

A projekt megvalósítása kapcsán Hahót Község Önkormányzata műszaki ellenőrt is alkalmazott, aki folyamatosan felügyelte a kivitelezési munkálatokat.

Hahót Község Önkormányzata, mint a Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyönkormányzata az MFP-FHF/2020 kiírás szerinti 3097664027 projektazonosító számú pályázati projektjét a módosított ZA/ETDR/1834-6/2022. iktatószámú építési engedély alapján valósította meg, összhangban a jóváhagyott változás bejelentő kérelemmel.

Hahót Község Önkormányzata, mint a Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyönkormányzata 2020. augusztus 27-én nyújtotta be a Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyhivatalának bővítését, átalakítását célzó 3097664027 vonalkódú pályázatát az MFP-FHF/2020 kiírásra. A pályázatunk eredményesen szerepelt, 49.999.149 Ft támogatásban részesült, melyet 2020. november 6-án kelt támogatói okirat tanúsít. A támogatói okiratban a projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése 2021. december 31-e volt. A projekt megvalósítását számos egyeztetés, engedélyeztetés, kérelem, változás bejelentés segítette, a pályázat kiírója, kezelője méltányos, támogató hozzájárulása és az önkormányzat jelentős saját anyagi forrása biztosította, melynek köszönhetően a 2023. április 30-i határidő előtt, 2023. február 27-én megtörtént a projekt műszaki átadás-átvételi eljárása.

Hahót Község Önkormányzat a 8771 Hahót, Deák F. u. 63. szám alatti, 454 hrsz. -ú ingatlanon az építésügyi hatóság által kiadott ZA-04D/EU/400-8/2019. számú építési engedély, valamint az azt módosító ZA/ETDR/1834-6/2022. számú határozat alapján megépített, meglévő önkormányzati épület átalakításának, bővítésének használatbavételi engedélyezését kérte. Örömteli, hogy projekt két szakaszban, BM pályázatból a régi épület belső átalakítása és az MFP pályázatból a nyugati oldalon egy új épületrész felépítése valósulhatott meg. A komplett fejlesztés 2023. április 5-én kapta meg a használatba vételi engedélyt, mellyel hivatalosan is birtokba vehetővé vált a hivatali épület.

Fontos a komplett projekt pozitív társadalmi hatása, megszűnt a zsúfoltság, az ügyfél-elégedettség nőtt, a hivatal könnyebben megközelíthető, komfortosabb, a működés korszerűbbé és hatékonyabbá vált. A többfunkciós, elszeparálható nagyterem és a kiszolgáló helyiségek lakossági, családi, civil egyesületi rendezvények helyszínéül is szolgálnak majd és otthont adnak esküvők, keresztelők meghitt pillanatainak is.

Ezen újabb szolgáltatás előrelépést jelent a vidéki életminőség növelésében, a népességmegtartó képesség javításában. A projekt keretében egy korszerű hivatali egység jött létre, amely hosszútávon biztosítja a közigazgatás elérését, az állampolgárok és a Kormányzat kommunikációját a helyi és a tagtelepülések lakosainak számára, a külsős szakemberek fogadását, a Kormányzati funkciók helybeni elérését.

Megvalósítás helyszíne: 8771 Hahót, Deák Ferenc utca 63. 454 hrsz Hahót Község Önkormányzata

Projekt megvalósításának befejezése: 2023.02.27

Projekt teljes elszámolható költsége: 49.999.149 Ft

Projekt azonosító: 3097664027

A támogatás mértéke: 100%

 

 

 

Projekt címe:

Hahóti óvodaudvar biztonságos, előírásoknak megfelelő játszótéri eszközökkel való ellátása

 

 

 

 

Hahót Község Önkormányzata 2022. február 7-én nyújtotta be pályázatát a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése - 2022 című, MFP-OJKJF/2022 kódszámú pályázati kiírásra.

Célunk az óvodai nevelés és ellátás színvonalának javítása, valamint a pedagógiai programban vállalt feladatok teljesítése érdekében szükséges a meglévő leamortizálódott, balesetveszélyes, hibás játékok cseréje. Az új eszközökkel a szabadjáték során is biztosított gyerekek levegőn történő szabad mozgása az életkornak megfelelő mozgásigény kielégítése. A beruházással biztonságosabb, esztétikusabb óvodaudvar születik, az egyes játékok fejlesztő és jótékony hatásának köszönhetően javul a szem-kéz és a szem-láb koordináció, az egyensúlyérzék, erősödik a gyermek izomzata, térlátása, mozgáskoordinációja.

A pályázatunk eredményesen szerepelt és a támogatói okirat szerinti új játszótéri eszközök kerülhettek beszerzésre: 1 db Nagy tornyok „Balmaz”, 1 db Fészek hinta és állvány, 1 db KJ. Rugós Póni , 1 db KJ. Rugós lóhere -4 személyes, 1 db KJ Háromszög mászóka, 1 db Egyensúlyozó sor 5 elemes, 1 db Kerti „FILLA” Játszó ház, 2 db Kanadai pad, 1 db Homokozó árnyékoló ponyvával.

A kivitelezést a Kerti Játék Kft végezete a nyár folyamán és a megbeszéltek szerint a nyári leállást követően már az átadás-átvétel eljárás is megtörtént. Örömteli, hogy a projektet sikerült a kapott támogatási keretösszegből megvalósítani, igaz ez rengeteg egyeztetést szervezést és a kivitelező együttműködését, jóindulatát igényelte. A projekt az eredeti, a pályázatban megfogalmazottak szerint valósult meg, így összesen 10 db eszköz került beszerzésre, ezzel nagyságrendileg 350 m2 udvarfelület újult meg, vált a gyermekek legkedveltebb helyszínévé.

A projekt keretében a játszótéri eszközök első használatba vételi ellenőriztetése is megtörtént 2022.08.23-án, melyről az ellenőrzési jegyzőkönyvek az elszámoláshoz csatolásra kerültek.

Örömünkre szolgál, hogy a Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése - 2022 című, MFP-OJKJF/2022 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott a „Hahóti óvodaudvar biztonságos, előírásoknak megfelelő játszótéri eszközökkel való ellátása” című pályázatunk eredményeképpen, 5.050.199 Ft pályázati támogatásból, Óvodánk játszóudvara új játszótéri eszközökkel gyarapodhatott, melyet a helyi erőből megvalósított tereprendezés, rendrakást követően az ősszel már birtokba is vehettek ovisaink.

Elért eredmény számokban:

1 db Nagy tornyok „Balmaz”,

1 db Fészek hinta és állvány,

1 db KJ. Rugós Póni,

1 db KJ. Rugós lóhere -4 személyes,

1 db KJ Háromszög mászóka,

1 db Egyensúlyozó sor 5 elemes,

1 db Kerti „FILLA” Játszó ház,

2 db Kanadai pad,

1 db Homokozó árnyékoló ponyvával való beszerzése

350 m2 nagyságú óvodai játszóudvar megújulása, korszerűsítése

A projekt utolsó elemeként 2022. október 13-án kihelyezésre került az MFP támogatói tábla is, így a projekt teljes készültséggel fogadhatta Nagy Bálint Országgyűlési képviselő Urat, aki a sajtó nyilvánossága előtt, ovisainkkal karöltve, a helyi vezetőséggel és vendégeinkkel együtt 2022. október 14-én ünnepélyes keretek között hivatalosan is átadta a projektet.

A gyerekek önfeledt öröme, mosolya mindent elmond a pályázat eredményéről, mellyel az ellátás színvonalának javítása, valamint a pedagógiai programban vállalt feladatok teljesebb körű ellátása is biztosítottá vált, hiszen új játszótéri eszközeink a szabadtéri mozgáson túl együttesen segítik a gyermek térlátását, mozgáskoordinációs és egyensúlyérzékét, támogatják az idegrendszer érését.

Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít az Óvodai nevelés, alapellátás épületének környezetének, játszóudvarának megóvására. 2022. évben pedig a szociális rendeletünk szerint módosításával, az idei évtől harmincezer forint összegű óvodakezdési támogatást nyújtunk a hahóti óvodába járó gyerekek részére.

Ezért örülünk annak is, hogy vannak betelepülő fiatal családok, és bízunk abban, hogy ezzel őket is arra ösztönözzük, hogy jobban megszeressék és kötődjenek a falunkhoz és valóban új otthonukként tekintsenek rá, szeressenek itt élni, egy közösséget alkotni.

Megújult óvodánk szeretettel várja a gyerekeket!

Megvalósítás helyszíne: 8771 Hahót, Kossuth tér 3. 648 hrsz Hahóti Napköziotthonos Óvoda

Projekt megvalósításának befejezése: 2022.10.13

Projekt teljes elszámolható költsége: 5.050.199 Ft

Projekt azonosító: 3345774843

A támogatás mértéke: 100%

 

 

 

Tájékoztatunk Mindenkit, hogy a Hahóti Futball és Sportegyesülettel eredményesen pályáztunk a "Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek című pályázati kiíráson.

A pályázat keretében elkészült a település imázs filmje, amelyet a PikNik mozi rendezvényen láthatták előszőr az egybegyűltek. A pályázat megvalósításáról az alábbi közlemény kerül közzétételre.

Köszönjük a pályázati támogatást és vele létrehozott közösségi élményt!

 

Imázs film Hahótról

Örömmel tájékoztatunk Mindenkit, hogy a Hahóti Futball és Sportegyesülettel eredményesen pályázatunk a "Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek című pályázati kiíráson.

A pályázat keretében egy „imázs film” került leforgatásra Hahótról, a lakókörnyezetünkről, épített és természeti értékeinkről.

Egy rövidfilm, amely bemutatja településünket, jó hírét viszi szerte a nagyvilágba!

Fogadjátok szeretettel!

 

PikNik mozi!

Szombat este egy újdonságot hoztunk el a lakosság számára, mely által egy igazi piknik hangulatot varázsolva nézhettük meg közösen a Csillag Születik filmet.

Reméljük, akik kilátogattak rendezvényünkre egy felejthetetlen élménnyel lettek gazdagabbak!

 

 

PikNik mozi

Sok szeretettel várunk mindenkit Hahótról és a környező településekről 2022. június 11-én szombaton a Templom térre egy önfeledt piknik hangulatú mozizásra.

Hogy még hangulatosabbá tegyük a mozizás élményét popcornal, vattacukorral, kürtöskaláccsal és finom italokkal várunk benneteket.

 

 

2021.08.26

https://ec.europa.eu/agriculture/

 

Sajtóközlemény

 

HAHÓTI KEMENCEUDVAR ÉPÍTÉSE A KULTURÁLIS, KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK KISZOLGÁLÁSA, SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE, NÉPSZERŰSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN

 

Hahót Község Önkormányzatának a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató a Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-58-1-17 kódszámú, Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület – Élhetőbb települések című felhívás alapján a „Hahóti kemenceudvar építése a kulturális, közösségi rendezvények kiszolgálása, színvonalának emelése, népszerűsítése érdekében” című projektjét, a benyújtott 1924333283 iratazonosító számú támogatási kérelme alapján: 8.262.209 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A projekt teljes költsége összesen: 13.002.602 Ft

A projekt teljes támogatási összege: 8.262.209 Ft

 

A projektről:

A projekt keretében létrejött egy „L” alakú fedett közösségi tér a 328 hrsz számú ingatlanon a helyszínrajz szerint a meglévő IKSZT épülettől észak-nyugatra. A fedett közösségi tér és a benne lévő kemenceudvar paraméterit nézve bruttó 102,29 m2 alapterületű. Szélességét tekintve 5 m, hosszúsága az „L” alak és az átfedések miatt minden homlokzati oldalon más és más. Az „L” alak két szárnyának találkozásában megépítésre került és egyben impozáns látványt is nyújt az úgynevezett kemenceudvar. A kemenceudvar 3 db használati, gasztro igényeket kiszolgáló szerkezeti funkcióból tevődik össze. Megépült 1 db 100 cm-es samott tűztérrel rendelkező sütőkemence, 1 db 80 x 140 cm-es samott tűztérrel rendelkező sütőkemence és 1 db falazott üstház 60-50-40 cm méretű kivehető karikás platnival. A kemencék és az üstház füstelvezetéséhez kémény létesült. A kemencéktől jobbra-balra induló szárnyak blokkjai adnak lehetőséget asztalok, székek, padok elhelyezésére, egyúttal a kulturált fogadótér kialakítására, az igénybevevők ültetésére vendégül látására. Innovatív, új funkció pótolja a közösségi igények, elvárások hiányát. A rendezvények kiszolgálása könnyebb, helyben készülhetnek el az ételek. Hangulatosabb, új lehetőségekkel, baráti légkörével generációk találkozó helyszíne, az ízek gasztro központja lesz. Teljes körű üzemeltetését az önkormányzat biztosítja. Hívja és összetartja közösségünket.

Kedvezményezett neve: Hahót Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület – Élhetőbb települések című felhívás, VP6-19.2.1.-58-1-17 kódszámú

Projekt cím, azonosító száma: „Hahóti kemenceudvar építése a kulturális, közösségi rendezvények kiszolgálása, színvonalának emelése, népszerűsítése érdekében”, projekt azonosítója: 1924333283

Szerződött támogatásösszege: 8.262.209 Ft

Támogatás mértéke: 95 %

Projekt befejezési dátuma: 2021.06.16

 

További információk:

Hahót Község Önkormányzata

8771 Hahót, Deák Ferenc utca 63.

Tel: 06-93/363-001

www.hahot.hu

 

 

 

 

 

 

Projekt címe:

Óvodánk korszerűsítése és a szükséges eszközök beszerzése az évtizedes hiányok megszüntetéseként

 

 

Projekt rövid összefoglalója:

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvodafejlesztés című, MFP-FOB/2019 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott 3031939859 iratazonosító számú pályázat eredményeként, megújult a Hahóti Napköziotthonos Óvoda nevelési részlege.

A létesítmény felújítása során sor került az óvodai nevelési feladatot ellátó helyiségek, a szélfogó, iroda, öltöző előtér, csoportszoba, gyermek mosdók, előtér, gyermek és felnőtt WC-ék, személyzeti helyiségek korszerűsítésére, állagmegújítására. A Hahóti Napköziotthonos Óvodában a meglévő funkciókban változás nem történt, a felújítást követően is az óvodai nevelési és a főzőkonyhai ellátásként üzemel. A felújítás során kisebb százalékban homlokzati-külső felújítási munkák, míg javarészt belső felújítási munkák kerültek elvégzésre. Az elvégzett felújítási munkákat tekintve megtörtént a meglévő kilépők, elő-lépcsők csúszásmentes, fagyálló lappal való burkolása, míg a bejáratnál fogódzó korlátok felszerelése történt meg. A belső felújítással sor került az alaprajzon jelölt helyiségekben a belmagasság csökkentésére, új hőszigetelt gipszkarton álmennyezet készítésére, az alapterülettel jelölt összes helyiségekben a padlóburkolatok cseréjére, az összes mérettel jelölt belső nyílászáró cseréjére, új gyermek és felnőtt WC kialakítására, mosdók és kiegészítők elhelyezésére, az összes falburkolat cseréjére. A felújítással érintett összes helyiségekben energiatakarékos világítótestek kerültek, a biztosítéktábla cseréje is megtörtént. Tisztasági festés és a gépészeti vezetékek mázolása megtörtént. A tervezett információs és útba igazító táblák kihelyezése is megtörtént. Az óvoda építészeti, épületgépészeti felújítása, energiahatékonysági és környezettudatossági intézkedései mellett megvalósult az óvodai nevelési ellátás eszközparkjának pótlása, korszerűsítése. Lehetőségünk csupán a legszükségesebb, hiányzó eszköz pótlására volt. A beszerzés során a támogatói okiratban nevesített eszközök az alábbiak szerint módosultak, melynek oka többek között a kifutó széria, típusváltás, újabb és jobb funkcionalitás. Azonban valamennyi eszköz esetében a támogatói okiratban nevesített és jóváhagyott eszközzel azonos funkciójú eszköz került beszerzésre. Az eszközök átadására 2020. november 16-án került sor a Hahóti Napköziotthonos Óvoda részére.

Elért eredmény számokban:

1 db felújított óvodai nevelési részleg alapterület 114 m2

1 db BRA SI3053BL vasaló

1 db LG PF50KS projektor

1 db SAM VC07M31B0HN/GE porzsák nélküli porszívó

1 db SAM QE50Q60TAUXXH televízió

1 db Fun COS30.F projektor állvány

1 db FUN 20.110.180.X vetítővászon

Az MFP jelen pályázatával célunk a Hahóti Napköziotthonos Óvoda nevelési részlege által igénybe vett helyiségeinek felújítása, a szükséges és hiányzó eszközállomány pótlása, a szakemberek megtartása, az óvodai-nevelési szolgáltatás megőrzése, színvonalának minőségi javítása. Ennek elérése és a pályázat sikeres megvalósítása érdekében Hahót Község Önkormányzata saját forrásból közel 1 MFt-al egészítette ki a projekt költségvetését. A sikeres lebonyolítás érdekében, szintén saját forrásból műszaki ellenőrt is alkalmazott, aki a megrendelő és a projekt érdekeit képviselve segítette a megvalósítást, a felmerülő kérdések, műszaki egyeztetések megoldását. A saját forrás biztosítása fedezte a felújítás során felmerülő plusz költségeket, előre nem látható, szükséges kiadásokat és a pályázattal nem érintett, felmerülő projektelemek megvalósítását. Teljesült vágyunk, hogy 2020-ra a kor elvárásainak megfelelő óvodánk vonzóbb lesz, s továbbra is készséggel nyújthatja szolgáltatásait a környező települések, településrészek számára. A megszépült, otthonosabb környezet, családias hangulat még jobban elősegíti a szülők és önkormányzat együttműködését. A felújítás közös sikerünk, melyben a lakosság minden korosztálya részesül, életminőségük, elégedettségük nő. A sikeres felújítást jól tükrözi a projekt mentéről, a teljes megvalósításról és a beszerzett eszközökről készített és mellékelten csatolt fotódokumentáció is. Nagy örömünkre 2020. őszére a Hahóti Napköziotthonos Óvoda nevelési részlege a kor elvárásainak megfelelő körülmények között, megszépülve és eszközökkel gazdagodva várja a kisgyermekeket és szolgálja ki a kisgyermekes családokat.

Megvalósítás helyszíne: 8771 Hahót, Kossuth tér 3. 648 hrsz Hahóti Napköziotthonos Óvoda

Projekt megvalósításának befejezése: 2020.10.21

Projekt teljes elszámolható költsége: 15.636.974 Ft

Projekt azonosító: 3017951217

A támogatás mértéke: 100%

 

Projekt címe:

Hahóti EÜ Centrum korszerűsítése, a 30 év alatt szerzett sebek ellátása

 

 

Projekt rövid összefoglalója:

Hahót Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Orvosi rendelő című, MFP-HOR/2019 kódszámú pályázati kiíráson sikeres pályázata eredményeként, megújult a többcélú Egészségügyi Centrum, amely magába foglalja a háziorvos, fogorvos, védőnői szolgálat ellátását.

2020-ban a Hahóti Egészségügyi Centrum építészeti, épületgépészeti felújításon, korszerűsítésen esett át, az egyes ellátási formák eszközellátottsága pedig javult. A Hahóti EÜ Centrum felújítása során sor került a háziorvosi, fogorvosi, védőnői rendelők, várók, vizesblokkok, kiszolgáló helyiségek, személyzeti helyiségek korszerűsítésére, állagmegújítására.

 A felújítással padlóburkolás, belső nyílászáró csere, falburkolatok cseréje, festése, gépészeti vezetékek mázolása, a mellékhelyiségek vizes berendezéseinek egységes cseréjére, energiatakarékos világítótestek szerelése, a bejárat fölé bevonatos acéllemez burkolatú előtető felszerelése, a meglévő kilépők, előlépcsők burkolása, míg a bejáratoknál fogódzók felszerelése, információs és útbaigazító táblák kihelyezése történt meg.

Hosszú évek után megtörtént a régi, elavult, részben működésképtelen EKG, ABMP, a fogorvosi szék és kezelőegység cseréje. Az orvosi váróban új várótermi padok elhelyezésére került sor. A védőnői ellátás csecsemőmérleggel, szűrőadiométerrel, vércukormérővel, lázmérővel és kartoték szekrénnyel gyarapodott.

Az eredményes MFP pályázatunkkal, a közel 25 MFt támogatással és a Hahót Község Önkormányzata által biztosított közel 2 MFt-al sikerült komoly előrelépést tennünk a betegek kiszolgálása, a szakemberek megtartása, a vidéki egészségügyi alapellátás megőrzése, színvonalának minőségi javítása érdekében.

Nagy örömünkre 2020. őszére elkészült a kor elvárásainak megfelelő Hahóti EÜ Centrum, amely megfelelő körülmények között várja és szolgálja ki a háziorvosi és a védőnői ellátásban Hahót, míg a fogorvosi ellátásban a további települések, Zalaszentbalázs, Börzönce, Bocska, Magyarszerdahely és Magyarszentmiklós lakosságát is.

Örömteli, hogy a község valamennyi korosztálya számára hasznos, nélkülözhetetlen, az egészségünk védelméért, a gyógyításért, megelőzésért praktizáló szegmensek környezete, eszközellátottsága újulhatott meg. A felújított EÜ kiscentrum biztos hátteret nyújthat a háziorvosi, fogorvosi és a védőnői ellátás, a komplett helyi egészségügyi ellátórendszer működéséhez, a korszerű és minőségi ellátáshoz.

Vigyázzunk és óvjuk a felújított EÜ kiscentrum környezetét, berendezéseit, hiszen a „Mi érdekünket” szolgálják, az egészségünk védelmét segítik!

A projekt kapcsán közreműködő valamennyi segítőnek köszönet az áldozatos munkájáért, az önzetlen segítségnyújtásáért!

Bízom és hiszem, hogy ezen projekt, az EÜ kiscentrum felújítása is jó példája annak, hogy együtt, összefogva a céljaink megvalósulnak, településünk megszépül, környezetünk szebb, élhetőbb és szerethetőbb lesz!

Megvalósítás helyszíne: 8771 Hahót, Deák Ferenc utca 51. 447/1 hrsz

Hahóti Egészségügyi Centrum (Háziorvosi, fogorvosi és védőnői rendelő)

Projekt megvalósításának befejezése: 2020.08.25

Projekt teljes elszámolható költsége: 24.755.553 Ft

Projekt azonosító: 3006776746

A támogatás mértéke: 100%

 

 

 

https://ec.europa.eu/agriculture/

2019.05.27

Sajtóközlemény

 

MTZ TRAKTOR ÉS MUNKAESZKÖZÖK BESZERZÉSE HAHÓT, PÖLÖSKEFŐ ÉS BÖRZÖNCE KÖZSÉGEK ÚTJAINAK KEZELÉSÉHEZ, KARBANTARTÁSÁHOZ

 

Hahót Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága által kiírt „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott, 1824656552 iratazonosító számú támogatási kérelme alapján: Hahót Község Önkormányzatát 8 438 842 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban, Pölöskefő Község Önkormányzatát 942 975 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban és Börzönce Község Önkormányzatát 462 915 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A projekt teljes költsége összesen: 11.295.499 Ft

A projekt teljes támogatási összege: 9.844.732 Ft.

 

A projektről:

Hahót, Börzönce és Pölöskefő települések konzorciumi együttműködésben 1 db MTZ 892.2 traktor fronthidraulikával, 1 db 2,5 m széles vonólapot, 1 db AGF 160 rézsű mulcsozót és 1 db GEO ECO 17H ágaprítót szereztek be a közös útkarbantartási céljaink megvalósítsa, a lakossági és gazdasági igények kiszolgálásának teljesülése érdekében. Az eszközök 2019. májusában szolgálatba álltak, nagy segítséget jelentve az út menti padka, rézsű tisztításában, az utak karbantartásában. A megvalósult projektnek köszönhetően az érintett településeken a helyi őstermelők és egyéni vállalkozók jobb körülmények között tudják megközelíteni földjeiket és az úthálózat folyamatos karbantartása minőségi javuláshoz vezet.  

 

További információk:

Hahót Község Önkormányzata

8771 Hahót, Deák Ferenc utca 63.

Tel: 06-93/363-001

www.hahot.hu

 

 

 

 

 

 


2019. júnus 11.

 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott, 1824656552 iratazonosító számú támogatási kérelme alapján: „Közös útkarbantartási céljaink megvalósítása, településeink közötti fizikai kapcsolat javítása, lakossági és gazdasági igények kiszolgálása” című projekt megvalósítása sikeresen megtörtént.

Bővebb információ: https://www.zaol.hu/gazdasag/harom-zalai-telepules-kozosen-hasznalja-a-projekttamogatasbol-vett-traktort-3097442/

 

A 3 település polgármestere a beszerzett MTZ traktorral a háttérben


2019.12.10

Képek a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott, 1824656552 iratazonosító számú támogatási kérelem alapján beszerzett MTZ traktorról és az eszközökről.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.12.30

Képek a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott, 1824656552 iratazonosító számú támogatási kérelem szerinti projekttábláról és projekt matricákról.


 

2016.12.22

Sajtóközlemény

 

 

 

 

 

HAHÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

 

Az ASP projekt pályázati felhívására Hahót Község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat 2016. szeptember 29-én a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00216 kódszámú pályázatát benyújtotta. A pályázatot támogatásra alkalmasnak minősítették, s a 2016. november 24-én hatályba lépett támogatási szerződés alapján Hahót Község Önkormányzata 6.974.954 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázatban feltüntetett számítástechnikai, informatikai eszközök beszerzési folyamata elindult. A kiválasztási eljárás lefolytatása eredményesen lezajlott, melyen az ajánlatadók közül a Ritek Zrt. került kiválasztásra győztesnek. A Ritek Zrt-vel 2016. december 16-án került aláírásra a vállalkozói szerződés. A szerződés értelmében 2016. december 22-én a pályázat szerinti eszközök leszállításra, míg a munkaállomások üzembe helyezése is megtörtént.

A projekt teljes költsége összesen: 6.974.954 Ft

A projekt teljes támogatási összege: 6.974.954 Ft

Támogatási intenzitása: 100 %

 

A projektről:

Hahót Község Önkormányzata a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00216 kódszámú pályázata keretében a számítástechnikai, informatikai eszközök beszerzését megvalósította és a Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal ASP projektben érintett kollégái pedig már a 2016. évben biztosította a Magyar Államkincstár koordinálásában, szervezésében zajló képzések látogatását, azon való részvételt. A pályázatban és a vállalkozói szerződésben foglaltak alapján megvalósult a működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, valamint az önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása. A kollégák elvégezték a képzéseket (gazdálkodás, adó, iktatás, vagyonkataszter, iratkezelő) és már az új rendszerekben dolgoznak.

Hahót Község Önkormányzata, mint gesztor 9 település önkormányzatának biztosította az ASP rendszer követelményeinek teljesülését. Az egyes kirendeltségek eszközállománnyal, míg a kollégák szakmai tudással gyarapodtak. A projekt keretében sikeresen megvalósult a pályázatban vállalt kötelezettségek, kiemelten az SZ-167/16 vállalkozói szerződés tételei.

 

További információk:

Hahót Község Önkormányzata

8771 Hahót, Deák Ferenc utca 63.

Tel: 06-93/363-001

www.hahot.hu

 


Fényképek Hahót Község Önkormányzata a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00216 kódszámú pályázata keretében beszerzett számítástechnikai, informatikai eszközökről és a projekt keretében megvalósított kötelező tájékoztatás és nyilvánosságról.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Európai Uniós támogatásból megvalósult fejlesztések

2004. év:

Támogató szervezet: MVH
Kódszám: AVOP.3.2.12-2004-11-0002/01
Projekt összköltsége: 42 542 690 Ft
Projekt témája: Vízkár-elhárítás


2008. év:

Támogató szervezet: MVH Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Kódszám: jogcímkód: 6.356.03.01
Projekt összköltsége: 11.877.600 Ft
Projekt témája: EMVA-ból nyújtandó a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésének támogatására


2009. év:

Támogató szervezet: FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Kódszám: IKSZT/2008/02-0274
Projekt összköltsége: 31.956.000
Projekt témája: FVM által az ÚMVP III. tengelyes vidékfejlesztési intézkedések támogatására


Hazai forrásból megvalósult korábbi fejlesztések

2002. év:

Zala Megyei Területfejlesztési Tanács CÉDE

Projekt összköltsége: 4 928 225 Ft
Projekt témája: Általános Iskola tető és homlokzati felújítása
Szerződésszám: 2020021006CD

2003. év:

Zala Megyei Területfejlesztési Tanács CÉDE
Projekt összköltsége: 3 200 000 Ft
Projekt témája: Települési szabályozási terv
Szerződésszám: 20200324CD
Informatikai és Hírközlési Minisztérium
Projekt összköltsége: 1 050 000 Ft
Projekt témája: eMagyarország Pont kialakítása
Pályázati azonosító: IHM-ITP-15/”C”


2004. év:

Környezetvédelmi Minisztérium
Projekt összköltsége: 1 312 000 Ft
Projekt témája: Települési környezetvédelmi program
Szerződésszám: K-36-03-00224Z


2005. év:

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
Kódszám: NYDRFT-TEHU 2005
Projekt összköltsége: 34 500 000 Ft
Projekt témája: Hulladékszállító jármű beszerzése
Zalai Megyei Fejlesztési Tanács
Szerződésszám: 200012505D
Projekt összköltsége: 33 291 600 Ft
Projekt témája: Hahót-Felsőfakospuszta ivóvízellátása
Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
Szerződésszám: A-12/NKÖM-NYDRFT-2004
Projekt összköltsége: 6 461 313 Ft
Projekt témája: Művelődési Ház fűtéskorszerűsítése
Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
Kódszám: NYDRFT-TEÚT 2005 /200003705U/
Projekt összköltsége: 7 180 931.- Ft
Projekt témája: Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása


2006. év:

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
Kódszám: NYDRFT-TEÚT 2006/90
Projekt összköltsége: 4 823 970 Ft
Projekt témája: Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
Kódszám: IFJ-KT-06-0021
Projekt összköltsége: 3 575 120 Ft
Projekt témája: Belföldi közösségi terek kialakításának, fejlesztésének támogatása


2007. év:

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
Kódszám: NYD-CÉDE-2007
Projekt összköltsége: 3 475 450 Ft
Projekt témája: Óvoda páraelszívás megvalósítása


2008. év:

Támogató szervezet: ÖTM Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Kódszám: Ügyiratszám: 10588-68/2008
Projekt összköltsége: 9.693.804 Ft
Projekt témája: ÖTM Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 18/2008. (III. 28.) rendelete alapján támogatás a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítására
Támogató szervezet: FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Kódszám: -
Projekt összköltsége: 315.500 Ft
Projekt témája: FVM „A parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítésére alkalmas motoros fűkaszák beszerzésére”
Támogató szervezet: Zala Megyei Közgyűlés Hivatala
Kódszám: 485-2/2008/M.
Projekt összköltsége: 41.536 Ft
Projekt témája: Sport és ifjúsági feladatok támogatására


2009.év:

Támogató szervezet: Miniszterelnöki Hivatal
Kódszám: 842-KIHOP/2008
Projekt összköltsége: 1.000.000 Ft
Projekt témája: Miniszterelnöki Hivatal által az eMagyarország program keretében meghirdetett közösségi Internet-hozzáférési pontok (KIHOP) támogatása
Támogató szervezet: Zala Megyei Közgyűlés Hivatala
Kódszám: 192/2009/M.
Projekt összköltsége: 39.420 Ft
Projekt témája: Sport és ifjúsági feladatok támogatásáraCsatolt fájl(ok)

Vissza az előző oldalra!
Hahót Község Önkormányzata - Magyar