-

Elérhetőségek

Hahót Község Önkormányzata

Cím: 8771 Hahót,
Deák Ferenc utca 63.
Telefon:
06-30/531-8951
Fax: +36/93/363-001
Mobil:
06-30/180-8594
E-mail:
info@hahothivatal.t-online.hu


Civil Szervezetek

HAHÓT KÖZSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNYHAHÓT KÖZSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Az Alapítványt Hahót Község Önkormányzatának képviselő testülete hozta létre 2003-ban.

Székhelye: 8771 Hahót, Deák Ferenc utca 63.

A Közalapítvány célja:

Hahót Község Önkormányzatára háruló helyi közfeladatok ellátásának, a közszolgáltatás végzésének megszervezésére, folyamatosságának biztosítására, és a mindezekhez szükséges tevékenységek elvégzésére irányul a következő feladatok tekintetében: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyin energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

A közalapítvány elnöke: Szabó Tünde

A közalapítvány  titkára: Kerkai Kinga

Tagok:

Gáspár Magdolna

Németh Gyula 

Molnár Gyuláné 

Felügyelő bizottság tagjai:

Gáspár István

Bazsó Boldizsárné

Kiss Szilvia 

A Kuratórium szükség szerint, de évente 4, azaz négy alkalommal tart ülést. Az ülés határozatképes, ha a kuratórium tagjainak több mint fele jelen van. A Kuratórium ülései nyilvánosak.


Vissza az előző oldalra!
Hahót Község Önkormányzata - Magyar