-

Elérhetőségek

Hahót Község Önkormányzata

Cím: 8771 Hahót,
Deák Ferenc utca 63.
Telefon:
06-30/531-8951
Fax: +36/93/363-001
Mobil:
06-30/180-8594
E-mail:
info@hahothivatal.t-online.hu


Civil Szervezetek

HAHÓTI FUTBALL ÉS SPORTEGYESÜLETHAHÓTI FUTBALL ÉS SPORTEGYESÜLET

1. A sportegyesület neve: Hahóti FSE
2. Székhelye: 8771-Hahót, Deák Ferenc u. 63.
3. Színe: kék-fehér
4. Alapításának ideje: 2014. március 13.

5. E-mail : szabo.zsolt.h@gmail.com

6. Elnök: Kiss Ferenc

2017. évi TAO pályázat

2016. évi TAO pályázat

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján

meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Hahóti Futball és Sportegyesület kérelmező (székhelye: 8771 Hahót Deák Ferenc út 63. ,adószáma: 18597620-1-20, képviselője: Kiss Ferenc) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben jóváhagyom:

Közvetlen támogatás

összege

 Közreműködő díj

 összege

 Ellenőrző szervnek fizetendő hatósági díj

Támogatás

összesen

A program megvalósításához

szükséges önrész

Elszámolandó

összeg

2 383 533 Ft  33 739 Ft 24 417 Ft 2 441 709 Ft  1 046 447 Ft 3 463 739 Ft

015. évi TAO pályázat

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő határozatot :

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Hahóti Futball és Sportegyesület kérelmező (székhelye: 8771 Hahót Deák F. út 63., adószáma: 18597620-1-20, képviselője: Kiss Ferenc) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben :

Közvetlen támogatás

összege

 Közreműködő díj

 összege

 Ellenőrző szervnek fizetendő hatósági díj

Támogatás

összesen

A program megvalósításához

szükséges önrész

Elszámolandó

összeg

5 689 403 Ft   115 000 Ft 58 630 Ft 5 863 033 Ft 2 512 728 Ft  8 317 131 Ft

A támogatásokat, felajánlásokat az alábbi bankszámlaszámon tehetik meg.

Bankszámlaszám: 74000229-10010464-00000000 
Segítő szándékát előre is köszönjük!

Segítő szándékát előre is köszönjük!


Vissza az előző oldalra!
Hahót Község Önkormányzata - Magyar