Aktuális


A KORONAVÍRUSRÓL
2020. március 31., 14:13

Részletek

MAGAZIN SAROK
2020. március 30., 12:39

Heti és havi folyóiratok olvashatók a könyvtárban!

Részletek

„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00064 kódszámú pályázat

2022. december 12., 09:25

 

 

 

 

 

2021/09/08

HAHÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

Sajtóközlemény               

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00064

HAHÓT KÖZSÉG KOMPLEX VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSA

 

Hahót Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül kiírt, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00064 kódszámú pályázattal 52 500 000,- Ft 100%-os támogatásban részesült a település belterületi csapadékvíz elvezetés korszerűsítésére.

A jelen projekt során az Önkormányzat olyan árvízvédelmi és vízkárelhárítási célokat egyaránt szolgáló beruházást kíván megvalósítani, amely a települést övező domboldalakról beérkező vizekkel szemben a település belterületét védettebbé teszi, ezáltal nagyobb biztonságot garantál az érintett területen lakóknak. Figyelembe véve az elmúlt évek csapadékos időjárása által a belterületen okozott károkat, a beruházás nem csak a polgárok biztonságát, hanem az önkormányzati tulajdon jobb védelmét is szolgálná a csapadék okozta károkkal szemben. Az építés célja a zártkerti területre hulló csapadékvíz biztonságos elvezetése vízelvezető betonvápa építésével, valamint a meglévő feliszapolódott árkok kitisztításával a Hahóti-övcsatornáig, mint befogadóig.

A projekt tartalmazza:

Önállóan támogatható tevékenységek:

Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.

Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság.

Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció.

A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs.

A projekt tervezett befejezése: 2023.10.10

Kapcsolattartó: Szabó Zsolt polgármester

Cím:  8771 Hahót, Deák Ferenc utca 63.

Telefon: 93/363-001

Mobil: 30/9603-013
 
Vissza az előző oldalra!
Hahót Község Önkormányzata - Magyar